KEMAMPUAN YANG DIMILIKI OLEH AYAM PETARUNG KAKI BATU RANTAI